Cicamentő Angyalok

Egy csapat a sérült, beteg, árva cicákért

Köszönjük, hogy megkeresett minket - valahol egy cica bajban van.


Kérjük Facebook oldalunk "Üzenetküldés" funkciójának segítségével küldje el számunkra üzenetét, önkénteseink igyekeznek minél előbb válaszolni.


Cicamentő Angyalok Alapítvány


Adószám: 19212814142

info@cicamentoangyalok.hu


A Cicamentő Angyalok Alapítvány


11702074-21452794 (OTP)

Külföldről történő utaláshoz:

Swift kód: OTPVHUHB IBAN: HU33 1170 2074 2145 2794 0000 0000


Pay-pal: cicamentoangyalok.alapitvany@gmail.com

heart symbol and donation

Cicamentő Angyalok Alapítvány - Adatkezelési tájékoztató


1.1 Általános tájékoztató

A Cicamentő Angyalok Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tevékenysége során érdeklődőktől, támogatóktól, önkéntesektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel.Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait. A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik.


1.2 Adatkezelő

Az Alapítvány azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket állataink felügyeletével tartósan vagy ideiglenesen megbízott kapcsolattartóink, támogatóink, önkénteseink vagy a munkánk iránt érdeklődő személyek bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a Cicamentő Angyalok Facebook oldalon keresztül kapcsolatba lépnek velünk, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató felhasználóként azonosít, és akik más csatornákon, kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba.


1.3 Adatkezelési tevékenység (cél)

Az Alapítvány azzal a céllal gyűjt be személyes adatokat, hogy a tevékenysége iránt érdeklődő személyek számára a vele kapcsolatba lépők számára szervezet munkájáról, támogatói felé a támogatás nyújtása érdekében tájékoztatást adjon és önkéntesei számára az önkéntesi tevékenységgel összefüggésben információt szolgáltasson.


1.4 Kezelt személyes adatok

Az Alapítvány az 1.2 és 1.3 pont alapján jogos érdekből az alábbi adatokat kezeli, az Ön hozzájárulása alapján. A személyes adatokatl a közös tevékenység (1.3) befejező dátuma +2 évig tároljuk jogos érdekből, az esetleges vitás esetek zavartalan rendezése érdekében.

Tárolt adatok:

Vezetéknév, keresztnév, Lakcím, Email cím, Telefonszám, Facebook Profile név


1.5 Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll az Alapítványtól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést: (ide a data inventory felsorolása kell, amint végleges - csak, amiket tényleg kezelünk)


1.6 Pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.


1.7 Saját adatok törléséhez való jog

Önnek jogában áll azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük személyes adatainak törlését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

1) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség

2) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére

3) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

4) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik

5) Jogellenesen kezeltük adatait

6) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

7) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte. (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év.)


1.8 Adatkezelési hozzájárulás visszavonása és az adatkezelés korlátozásának kérelmezése:

Önnek jogában áll az Alapítvány által tárolt személyes adatokkal kapcsolatban igényt bejelenteni az Alapítvány felé az adatkezelés korlátozása érdekében. Ezt az adat@cicamentoangyalok.hu email címen teheti meg.


1.9 Adathordozhatóság

Önnek jogában áll az Alapítvány által tárolt személyes adatokat adatfile formájában kérni, melyet szövegfile-ként (.txt formátum) bocsátunk rendelkezésére.


1.10 Közösségi média

Az Alapítvány elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” gombra kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”Mégsem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Az Alapítvány a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:

Az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos tartalmak megosztása, hírek közlése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

Az adattovábbításra, vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.

A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

help.instagram.com


1.11 Kapcsolat adatkezeléssel kapcsolatban: cicamentoangyalok.alapitvany@gmail.com


1.12 Külső hivatkozások

Közösségi média oldalunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Alapítvány üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Alapítványnak nincs semmilyen befolyása az egyéb cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.


1.13 Panasz esetén megkereshető hatóság

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni. Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Angol nyelvű e-mail cím:

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Web: http://naih.hu


1.14 Az Alapítvány adatai:

Cicamentő Angyalok Alapítvány

1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A.lph. fszt./7.

Adószám: 19212814142